A.C. Poland: Gotowi na zimowe wyzwania?
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73

DIESOL ac ZIMOWY DODATEK DO ON – depresator – dyspergator ON

Zimowy dodatek do oleju napędowego. Preparat odmrażający i obniżający temperaturę krzepnięcia oleju dzięki któremu zwiększa płynność paliwa. Zapobiega blokowaniu się przewodów i filtra paliwa. Ułatwiając rozruch, obniża zużycie paliwa. Dodatkowo usuwa wodę i wilgoć z paliwa chroniąc jednocześnie przed korozją cały układ paliwowy. W niskich temp. ogranicza wydzielanie się parafin, czyści wtryskiwacze i zmniejsza dymienie przywracając optymalną pracę silnika.

Brands:

Przeznaczenie

Dodatek uszlachetniający do oleju napędowego (ON) i lekkiego oleju opałowego poprawiający niskotemperaturowe parametry paliwa w szczególności temperaturę zablokowania zimnego filtra (CFPP) oraz temperaturę krzepnięcia. Porównywalny lub nawet przewyższający droższe renomowane zagraniczne środki będące na rynku polskim.

Wpływ Diesol-u na oleje napędowe

Działanie produktu polega na modyfikacji struktury kryształów węglowodorów parafinowych powstających w wyniku oziębiania oleju napędowego. Wysoka efektywność dodatku powoduje znaczne obniżenie temperatury krzepnięcia paliwa oraz temperatury zablokowania filtrów paliwowych. Zalecana proporcja – 1L DIESOL-u na 1000L paliwa pozwala na obniżenie temperatury użytkowania oleju napędowego o 8 – 15oC. Uzyskanie pełnego efektu stosowania DIESOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga dokładnego wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika oraz dodawania preparatu profilaktycznie – przed zmętnieniem paliwa . Skuteczność działania depresującego dodatku DIESOL zależy od jakości paliwa. Oleje napędowe o właściwościach niskotemperaturowych odpowiadających normowym paliwom gatunku B (letni) i D (przejściowy) wykazują wysoką „czułość” na dodatek DIESOL-u. Dla uzyskania zamierzonej temperatury blokady zimnego filtra należy zastosować odpowiednią dawkę dodatku. Przykład: Olej napędowy gatunku C o CFPP = -9oC po dodaniu 0,1% obj. ( 1L na 1000L ON) preparatu wykazuje obniżenie temperatury blokady zimnego filtra do -20oC, parametry gatunku F (zimowy). Podwojenie dawki DIESOL-u ( 1L na 500L ON) powoduje uzyskanie CFPP – 24oC.

WYKRES ILUSTRUJĄCY WPŁYW „DIESOL-u” NA PRZEJŚCIOWY OLEJ NAPĘDOWY I JEGO TEMPERATURĘ BLOKADY FILTRÓW PALIWOWYCH

Właściwości fizykochemiczne

Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu, poprawia właściwości smarne paliwa.

Lp. Wymagania Wartość Metody badań
1 Gęstość w temperaturze 20°C, g/ml nie wyższa niż 0,890 PN-EN ISO 3675:2004
2 Temperatura zapłonu, °C nie niższa niż 35 PN-EN ISO 22719:2003 (U)
3 Temperatura początku wrzenia, °C nie niższa niż 140 PN-EN ISO 3405:2004
4 Zawartość wody Nie zawiera PN-EN ISO 12937:2002 (U)
5 Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych Nie zawiera PN-EN 12662:2003
6 Temperatura krzepnięcia, °C nie wyższa niż -21 PN-55/C-04016
7 Zawartość siarki, % m/m Nie zawiera PN-EN ISO 8754:2007

Zasady stosowania

Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji „DIESOL-u” a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:

 • w przypadku depresowania paliwa w zbiorniku stacjonarnym należy wlać preparat do zbiornika przed
  napełnianiem go olejem napędowym lub wprowadzić całość dawki „DIESOL-u” do pierwszej
  opróżnianej komory rozładowywanej cysterny;
 • w przypadku depresowania paliwa w autocysternie należy wstępnie zalać układ spustowy
  poszczególnych komór paliwem a następnie wprowadzić odpowiednie dawki „DIESOL-u”. Jedynie
  ten sposób postępowania zapewni rozprowadzenie preparatu w całej objętości każdej komory i
  uzyskanie pełnego efektu depresowania.

„DIESOL” posiada atest: Instytutu Technologii Nafty O/Warszawa– obecnie Centralne
Laboratorium Naftowe i Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku

Pojemność

0,5L, 1L

Rodzaj opakowania
butelka z dozownikiem
butelka z dozownikiem
butelka z dozownikiem butelka z dozownikiem
pojemność w litrach 0,05 0,1 0,5 1
ilość szt. w opak. zbiorczym 20 20 20 16
Ilość sztuk na palecie 3840 3840 1024 512
Ilość opak. zbiorczych na palecie 192 192 30 48
Waga 1 szt. w kg 0,110 0,925
Waga opakowania zbiorczego 2,315
Waga 1 palety w kg 444,48 + waga palety
Kod EAN produktu 5906489876813 5906489876820 5906489876400 5906485976425
Symbol PKWiU 24.66.32-90.00 24.66.32-90.00 24.66.32-90.00 24.66.32-90.00
Nr atestu PZH
Klasa ADR 3, III 3, III 3, III 3, III
PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ  LUZEM W OPAKOWANIACH UZGODNIONYCH Z ODBIORCĄ.

Wyszukaj produkt

Back to Top
Product has been added to your cart