A.C. Poland: Gotowi na zimowe wyzwania?
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73
Skontaktuj się +48 666 860 998
Kontakt ogólny+48 32 623 46 73

AQUASOL ac – dodatek do benzyn i ON wypierający wodę z paliwa

Brands:

PRZEZNACZENIE Aquasol to dodatek solubilizujący do benzyn, olejów napędowych i lekkich olejów opałowych zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliw wywołane obecnością wody, przeciwdziała powstawaniu kryształków lodu podczas oziębiania paliw do temperatury – 30°C. WPŁYW PRODUKTU NA ZAWODNIONE PALIWA Działanie AQUASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych bądź zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo niskich ujemnych temperaturach. Siła wiązania wody przez AQUASOL wzrasta w miarę obniżania temperatury paliwa. Dzięki temu zawodnione paliwo nie mętnieje. Wielkość dawki AQUASOL-u zależy głównie od zawartości wody w paliwie. Dla benzyn, olejów napędowych i lekkich olejów opałowych nasyconych wodą w temperaturze pokojowej(paliwo klarowne lub równomiernie lekko zmętnione) optymalna dawka wynosi 1L preparatu na 1000L paliwa. Ponieważ ilość wody rozpuszczonej w węglowodorach maleje wraz z obniżaniem temperatury – do zimnego paliwa można dodać mniejszą dawkę dodatku. Rozpuszczalność wody w benzynie bazowej oraz oleju napędowym w zależności od temperatury ilustruje wykres. Preparat działa skutecznie zarówno po dodaniu go do zawodnionego paliwa jak i odwrotnie – gdy małe ilości wody (technologiczne) dostaną się do bezwodnego paliwa z dodatkiem AQUASOL-u.. Uwaga! AQUASOL nie może być dodawany do paliwa, w którym woda tworzy oddzielną warstwę; grozi to zemulgowaniem dużej ilości wody w paliwie i utworzeniem mętnej emulsji. AQUASOL chroni przed korozją metalowe elementy układów zasilania paliwem, zbiorników, cystern i rurociągów. AQUASOL wykazuje działanie myjące w stosunku do zaworów dolotowych i armatury wtryskowej silnika. Wspomaga działanie myjące typowych handlowych dodatków detergentowych do benzyn i olejów napędowych. Ułatwia rozpylenie paliwa, pełniejsze jego odparowanie i spalenie w silniku. Zachowując wodę w paliwie AQUASOL przyczynia się do bardziej miękkiej pracy silnika, obniżenia maksymalnej temperatury w komorze spalania i zmniejszenia emisji toksycznych składników gazów spalinowych ( NOx ). WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -28oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu, poprawia właściwości smarne paliwa.

Lp. Wymagania Wartość Metody badań
1 Gęstość w temperaturze 20oC, g/ml nie wyższa niż 0,890 PN-EN ISO 3675:2004
2 Temperatura zapłonu, oC nie niższa niż 35 PN-EN ISO 22719:2003 (U)
3 Temperatura początku wrzenia, oC nie niższa niż 110 PN-EN ISO 3405:2004
4 Zawartość wody Nie zawiera PN-EN ISO 12937:2002 (U)
5 Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych Nie zawiera PN-EN 12662:2003
6 Temperatura krzepnięcia, oC nie wyższa niż -35 PN-55/C-04016

OPAKOWANIE, TRANSPORT Opakowania:

  • beczka stalowa 200L -UN 1A1/X1,4/250/…*/Pl./COBRO 367/ŁAS,
  • kanister z PEhd 30L – UN 3H1 / Y1/100 /…/ PL / COBRO 1238 / SUWARY,

Transport:

  • nalepka ostrzegawcza : nr 3
  • numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1268 – produkty z ropy naftowej i.n.o.;
  • numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 (taki sam jak dla olejów napędowych)

CHARAKTERYSTYKA TOKSYCZNO-POŻAROWA

  • Najwyższe dopuszczalne stężenie – 100 mg/m3
  • Klasa niebezpieczeństwa – IIIa
  • Klasa niebezpieczeństwa pożarowego – II
  • Zalecane środki gaśnicze – piana, proszek, halon, CO2.

Wyszukaj produkt

Back to Top
Product has been added to your cart